Muotoilemme, määrittelemme ja toteutamme korkean vaatimustason digitaalisia palveluita.

Miten säästää kymmeniä tuhansia suunnittelutyön avulla?

Ketterän kehityksen ideana on pystyä täsmäyttämään suunnitelmia toteutuksen edetessä. Jatkuviin täyskäännöksiin palaa kuitenkin aikaa. Terävällä visiolla, yhteisellä suunnalla sekä sopivan tarkkuustason suunnittelulla voi säästää toteutuksessa huomattavia summia.

Idea toteutuskelpoiseksi -starttiprojekti

Idea palvelulle valmiina, mutta et tiedä miten jatkaa? Haluatko saada ideasi toimivaksi palveluksi nopeasti ja tehokkaasti?

Idea toteutuskelpoiseksi -sprintissä määrittelemme ja kirkastamme visiosi palvelustasi, kartoitamme liiketoiminta- ja järjestelmäympäristön sekä teemme alustavat muotoilu- ja suunnittelutoimet, jotta pääset nopeimmalla mahdollisella tavalla kohti toteutusvaihetta. Lopputuloksena prosessista kirkas tuotevisio, alustavat hahmotelmat palvelusta sekä projektisuunnitelma jatkoa varten.

Projektin eteneminen

 1. Kirkastamme ja selkeytämme visiosi siitä, mikä kyseinen palvelu oikeasti on.
 2. Teemme käyttäjäryhmäanalyysin sekä hahmottelemme käyttäjien palvelupolut.
 3. Määrittelemme palvelun päätoiminnot ja suunnittelemme ns. “rautalankamallin” palvelusta.
 4. Kartoitamme palvelun ympäröivät prosessit ja järjestelmät.
 5. Käymme yhdessä läpi suunnitelman materiaalit ja keräämme niistä palautteet. Näiden pohjalta tehdään vielä konseptin täsmäytys.
 6. Projektin lopputuote on täsmäytetty konseptikuvaus kaikkine materiaaleineen jatkokehityksen pohjaksi.

Hintaesimerkki

Työpaja 1: Projektin tavoitteiden määrittely ja konseptointi – 2 htp

Käyttäjäryhmäanalyysin ja palvelupolkujen määrittely – 1 htp

Palvelun päätoimintojen määrittely ja rautalankojen suunnittelu – 3 htp

Ympäröivien prosessien ja järjestelmien kartoitus – 1 htp

Työpaja 2: Jatkosta sopiminen ja palautteiden keräys – 1 htp

Yhteensä: 8 htp (henkilötyöpäivää)

Hinnat 725 € + alv / htp

Projektin yhteishinta: 8 * 725 € = 5800 € +alv

(Projektin laajuus voi vaihdella suurestikin aiheesta sekä tarvittavan suunnittelutyön määrästä riippuen.)

Asiakkaat

Main In Van toiminnanohjausjärjestelmä

Man In Van toimii ketjujen huolto- kunnossapito ja rakennustyökumppanina. Laadimme yhteistyönä uuden web-pohjaisen toiminnan- ja työnohjausjärjestelmän määrittelyn sekä prosessikuvaukset, joiden avulla järjestelmä saatiin toteutettua kustannustehokkaasti.

”Selkeän, kattavan ja toimittajakandidaattien kehuman määrittelyn avulla säästimme toteutuksessa kymmeniä tuhansia euroja.”

Jon Catani, toimitusjohtaja

Pörssiyhtiön digihanke

Toimimme menestyksekkäästi suomalaisen pörssiyhtiön kansainvälisen verkkopalvelun toteutusvaiheessa konseptointi- määrittely- ja projektinhallinnallisena apuna siten, että palvelu saatiin julkaistua tiukassa aikataulussa.

Vanhentuneen palvelun diagnoosi -suunnitteluprojekti

Onko olemassa oleva palvelusi uudistuksen tai digitalisoinnin tarpeessa? Sisältääkö päivittäinen tekemisenne manuaalisia vaiheita, joita voisitte itse tehdä digitaalisten palveluiden avulla nopeammin tai jopa antaa asiakkaan tehdä itsepalveluna osan palvelusta?

Vanhentuneen palvelun diagnoosi -sprintissä mallinnamme palvelusi nykyprosessin, tavoitetilan sekä toteutamme palvelusi tai palvelukokonaisuutesi uudistukseen tarvittavat suunnittelu- ja määrittelytyöt.

Projektin eteneminen

 1. Kartoitamme nykyisen palvelun/palvelukokonaisuuden prosessit ja toiminnat
 2. Suunnittelemme ja määrittelemme missä muodossa sekä määrissä palvelut kannattaa uusia
 3. Muotoilemme uudistetut palvelut organisaatioosi sopiviksi
 4. Teemme suunnitelman palvelun/palvelukokonaisuuden toteutuksesta ja käyttöönotosta

Hintaesimerkki

Nykyisten palveluiden prosessien ja toimintojen kartoitus – 2 htp

Palveluiden uudistamisen tarpeiden kartoitus – 1 htp

Uudistettujen palveluiden muotoilu organisaatioon sopiviksi – 3 htp

Palveluiden toteutus- sekä käyttöönottosuunnitelman laatiminen – 2 htp

Yhteensä: 8 htp (henkilötyöpäivää)

Hinnat 725 € + alv / htp

Projektin yhteishinta: 8 * 725 € = 5800 € +alv

(Projektin laajuus voi vaihdella suurestikin aiheesta sekä tarvittavan suunnittelutyön määrästä riippuen.)

Liiketoiminnan digiremontti -suunnitteluprojekti

Tukevatko yrityksesi digitaaliset palvelut yrityksesi kokonaisliiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla?

Liiketoiminnan digiremontti -sprintissä analysoimme yhdessä liiketoimintaanne strategisesti, määrittelemme ja mallinnamme nykyisiä palveluita, prosesseja ja toimintatapoja, konkretisoimme palvelujen tavoitetilan sekä teemme yhdessä suunnitelman asioiden edistämiseksi. Tartumme lisäksi tarkemmin tärkeimpään palvelukokonaisuuteen ja muotoilemme siitä suunnitelmat seuraavia toimia varten.

Projektin eteneminen

 1. Mallinnamme nykyprosessit ja toimintatavat, jotta ne voitaisiin kehittää mahdollisimman tehokkaiksi.
 2. Määrittelemme ja kirkastamme yrityksesi digitaalisen liiketoiminnan sekä palveluiden tavoitetilan.
 3. Suunnittelemme ja toteutamme organisaatiohaastatteluita sekä työpajoja.
 4. Käymme yhdessä läpi suunnitelman materiaalit ja keräämme niistä palautteet. Näiden pohjalta tehdään konseptin täsmäytys.
 5. Projektin lopputuote on täsmällinen suunnitelma yrityksesi digitaalisen liiketoiminnan eteenpäin viemiseen.

Hintaesimerkki

Nykyprosessien ja toimintatapojen mallintaminen – 2 htp

Yrityksen digitaalisen liiketoiminnan tavoitetilan määritteleminen – 2 htp

Organisaatiohaastatteluiden sekä työpajojen toteutus – 4 htp

Suunnitelman läpikäynti, palautteenkeräys sekä täsmäytys – 2 htp

Yhteensä: 10 htp (henkilötyöpäivää)

Hinnat 725 € + alv / htp

Projektin yhteishinta: 10 * 725 € = 7250 € +alv

(Projektin laajuus voi vaihdella suurestikin aiheesta sekä tarvittavan suunnittelutyön määrästä riippuen.)

Asiakkaat

Onnibus

Autoimme Suomen joukkoliikennettä mullistaneen OnniBus.comin digitaalisten kanavien käynnistämisessä, kysyntäpohjaisen verkkokaupan määrittelyssä ja toteutuksessa, ja toimimme edelleen yhtiön teknologiakonsulttina sekä verkkopalvelujen toteuttajana.

Kiinnostuitko? Ota ensimmäinen askel kohti yhteistyötä

Nimi*
Sähköposti*

Yritys
Puhelinnumero*

Viesti